Toàn văn phát biểu của Ông Nguyễn Hồng Thái

Quân khu 1 tập trung xây dựng lực lượng vũ trang “tinh, gọn, mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang “tinh, gọn, mạnh” theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Nghị quyết số 230-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương là vấn đề quan trọng được Quân khu 1 đặc biệt coi trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Quân khu 1 đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng

Bài viết của Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1 về Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về đối ngoại, lực lượng vũ trang Quân khu 1 đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng.

Lực lượng vũ trang Quân khu 1 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện

Huấn luyện là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trực tiếp nâng cao sức mạnh chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Bộ Tư lệnh Quân khu 1 bằng nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, sát thực tế nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.