lưới điện thông minh

Cập nhập tin tức lưới điện thông minh

Ứng dụng IoT trong xây dựng mạng lưới điện thông minh

IoT đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới điện thông minh, cho phép tăng cường kiểm soát, tích hợp các nguồn năng lượng và tiến hành hoạt động bảo trì dự đoán chủ động hiệu quả.

Chuyển đổi số phát triển lưới điện thông minh ở Tuyên Quang

Công ty Điện lực Tuyên Quang đang tích cực thực hiện chuyển đổi số nhằm phát triển lưới điện thông minh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kinh doanh điện năng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tăng năng suất lao động.

Dự án lưới điện thông minh SGREEE góp phần tạo nền tảng cho chuyển dịch năng lượng

Sau 5 năm thực hiện, Dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE) sẽ kết thúc hoạt động vào cuối tháng 6/2022.

Tìm giải pháp thúc đẩy lộ trình phát triển lưới điện thông minh ở Việt Nam

Ngày 15/3/2022, tại hội thảo tổng kết chuỗi hoạt động nghiên cứu việc chỉnh sửa Lộ trình phát triển Lưới điện Thông minh, các chuyên gia đã đề xuất một số biện pháp cải thiện 8 chỉ số nhằm đảm bảo tính bền vững của hệ thống điện quốc gia.

Thúc đẩy phát triển các ứng dụng lưới điện thông minh ở Việt Nam

Hội thảo trực tuyến Future Lab (Phòng thí nghiệm tương lai) thảo luận cơ hội phát triển hạ tầng sạc xe điện, hệ thống lưu trữ điện năng phân tán phía sau công tơ, nền tảng công nghệ chuỗi khối trong cung cấp dịch vụ lưới điện tại Việt Nam.

Thúc đẩy nghiên cứu lưới điện thông minh tối ưu nguồn năng lượng tái tạo

Academy Day là hội thảo nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng lưới điện thông minh, giúp tăng cường việc chuyển tải nguồn năng lượng tái tạo lên lưới điện, góp phần hỗ trợ việc phát triển lộ trình lưới điện thông minh tại Việt Nam.