Lưới Điện Thông Minh

Cập nhập tin tức Lưới Điện Thông Minh

Dự án lưới điện thông minh SGREEE góp phần tạo nền tảng cho chuyển dịch năng lượng

Sau 5 năm thực hiện, Dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE) sẽ kết thúc hoạt động vào cuối tháng 6/2022.

Tìm giải pháp thúc đẩy lộ trình phát triển lưới điện thông minh ở Việt Nam

Ngày 15/3/2022, tại hội thảo tổng kết chuỗi hoạt động nghiên cứu việc chỉnh sửa Lộ trình phát triển Lưới điện Thông minh, các chuyên gia đã đề xuất một số biện pháp cải thiện 8 chỉ số nhằm đảm bảo tính bền vững của hệ thống điện quốc gia.

Thúc đẩy phát triển các ứng dụng lưới điện thông minh ở Việt Nam

Hội thảo trực tuyến Future Lab (Phòng thí nghiệm tương lai) thảo luận cơ hội phát triển hạ tầng sạc xe điện, hệ thống lưu trữ điện năng phân tán phía sau công tơ, nền tảng công nghệ chuỗi khối trong cung cấp dịch vụ lưới điện tại Việt Nam.

Thúc đẩy nghiên cứu lưới điện thông minh tối ưu nguồn năng lượng tái tạo

Academy Day là hội thảo nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng lưới điện thông minh, giúp tăng cường việc chuyển tải nguồn năng lượng tái tạo lên lưới điện, góp phần hỗ trợ việc phát triển lộ trình lưới điện thông minh tại Việt Nam.