Lý Công Uẩn

Cập nhập tin tức Lý Công Uẩn

Huyền tích dân gian về vua Lý Công Uẩn lên sân khấu kịch

Ngày 17/6, Sân khấu Lệ Ngọc chính thức khởi công vở kịch “Huyền thoại gò Rồng Ấp” - vở diễn kể về sự ra đời của vua Lý Công Uẩn. 

Mệnh trời và ý dân

hông hiểu sao, cứ đến tháng 10, tháng Hà Nội kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô, tôi lại nghĩ đến kinh thành Thăng Long ngàn năm, nghĩ đến  “ Chiếu dời đô” của Lý Công Uẩn.