mắng chửi

Cập nhập tin tức mắng chửi

Ông bà mắng cháu: "Mày giống y như mẹ mày"

Trong đời sống hàng ngày, cách nói quá, nói ẩn dụ, nói chệch, nói bóng vô cùng đa dạng. Trong ứng xử với con trẻ cũng vậy, nhưng một số câu nói của ông bà đã vô tình làm hư con trẻ.