Mạng lưới đổi mới sáng tạo

Cập nhập tin tức Mạng lưới đổi mới sáng tạo

Thành lập Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Châu Âu

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Châu Âu có sứ mệnh xây dựng, kết nối cộng đồng trí thức người Việt toàn cầu và liên kết, hợp tác, cống hiến để mang lại giá trị thực tiễn cho Việt Nam.