Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc, thời gian gần đây, Sở nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc có các cá nhân, tổ chức mạo danh Sở này mời các doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo, tập huấn. 

Việc mời gọi này hoàn toàn qua điện thoại, nội dung trao đổi yêu cầu doanh nghiệp gửi giấy đăng ký tham gia đồng thời ứng trước kinh phí 1 triệu đồng để nhận tài liệu sau đó hỗ trợ lại một nửa kinh phí đã nộp khi đơn vị, doanh nghiệp tham dự khóa học.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. Ảnh: Vinhphuc.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định: "Không có bất kỳ đề nghị nào đối với doanh nghiệp trong việc tổ chức hội nghị tập huấn cho doanh nghiệp như phản ánh nêu trên. Các khóa đào tạo, tập huấn do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sẽ có văn bản và xác nhận cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được mời".

Sở này thông báo tới các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết và cảnh giác, tránh bị kẻ xấu lợi dụng.