Mariana Mazzucato

Cập nhập tin tức Mariana Mazzucato

'Nhà nước khởi tạo' phân tích tỉ mỉ về vai trò của nhà nước

Một trong không ít cuốn sách đi vào phân tích, mổ xẻ sâu, tỉ mỉ chủ đề vai trò của nhà nước là 'Nhà nước khởi tạo' của Mariana Mazzucato, một chuyên gia có uy tín về vấn đề sáng tạo.

Nhà nước khởi tạo: Nhà nước mạnh - kinh tế mạnh

Có rất nhiều câu chuyện thực tế được đề cập trong cuốn 'Nhà nước khởi tạo' của tác giả Mariana Mazzucato. Tác giả có góc nhìn mới về vai trò của Nhà nước trong việc kiến tạo cho công cuộc phát triển.