Mario Kart 8 Deluxe

Cập nhập tin tức Mario Kart 8 Deluxe

Đây chính là minh chứng cho việc người Nhật đã thống trị làng game thế giới trong năm 2017

Một lần nữa xin chúc mừng Nintendo nói riêng và làng game Nhật Bản nói chung. 2017 chính là năm của họ.

Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy kiểm duyệt game cho trẻ em ở Châu Âu chặt thế nào

Có những thứ rất bình thường ở nhiều nơi, nhưng lại gây nên sự xúc phạm ở những chỗ khác, Mario Kart 8 Deluxe cùng Nintendo hẳn đã nhận ra điều này, và lập tức chỉnh sửa trong bản update vừa được tung ra.