Mất Đồng Hồ Nước Nhà Dân

Cập nhập tin tức Mất Đồng Hồ Nước Nhà Dân

Mất cắp gần trăm đồng hồ nước giữa trung tâm TP.HCM

Gần trăm đồng hồ cấp nước sạch của nhà dân ở hai quận trung tâm TP.HCM bị kẻ gian lấy cắp.