mắt mờ

Cập nhập tin tức mắt mờ

Khảo sát người dùng về thực phẩm bảo vệ sức khỏe Minh Nhãn Khang

Kết quả khảo sát với 250 người bệnh về mắt (đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, khô mắt…) sử dụng TPBVSKMinh Nhãn Khangcho thấy, trên 93% trường hợp thấy hài lòng về hiệu quả của sản phẩm sau khi sử dụng.

Chồng bỏ, một mình nuôi con bạo bệnh

Trời nắng gắt, người phụ nữ cố hết sức bồng đứa bé trên tay bước từng bước nặng nhọc đến từng người chìa tay xin làm phúc. Đứa bé trông bự con cứ quay hết bên này đến bên khác làm chị trở tay không kịp.