máu người

Cập nhập tin tức máu người

Cơ thể con người chứa bao nhiêu máu?

Một điều thú vị ít người biết là, lượng máu trong cơ thể người là khác nhau giữa các cá nhân, phụ thuộc vào các yếu tố như độ tuổi, giới tính, sức khỏe tổng thể và thậm chí cả nơi sống.

Phản ứng bất ngờ của cá mập khi bị nhử bằng máu người

Một đoàn thám hiểm đã dùng máu người để thử phản ứng của cá mập. Và kết quả thật bất ngờ.