máy Xbox One

Cập nhập tin tức máy Xbox One

Microsoft sẽ phát triển ReCore thêm cả PC ngoài hệ máy Xbox One

Xem ra Microsoft đang thực hiện lời hứa chú trọng hơn đến thị trường game PC của mình, bắt đầu bằng ReCore.