Metal Gear Solid V: The Definitive Experience

Cập nhập tin tức Metal Gear Solid V: The Definitive Experience

Bản tổng hợp Metal Gear Solid V được bán với giá gần 1 triệu đồng

Đây là phiên bản tổng hợp lại Metal Gear Solid V và Ground Zeroes cùng một số DLC.