Michael Dukakis

Cập nhập tin tức Michael Dukakis

Âm nhạc hướng thiện đến với mỗi người Việt

Từ ngày 26/1/2018, Báo VietNamNet với sự hỗ trợ của Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo và Sáng tạo sẽ giới thiệu các tác phẩm âm nhạc tinh hoa trong chuyên đề Âm nhạc Xã hội Vạn vật Trí tuệ Nhân tạo (AIWS) vào chiều Thứ Sáu hàng tuần.