Michelangelo

Cập nhập tin tức Michelangelo

Cảm hứng trí tuệ nhân loại từ kiệt tác của Michelangelo

Xã Hội Vạn Vật Trí tuệ Nhân tạo AIWS vinh danh tác phẩm này là Thành Tựu Mỹ Thuật Cho Muôn Đời, và Michelangelo cùng với Leonardo Da Vinci, Raffaello Sanzio da Urbino là những hoạ sỹ bất tử.