Hãng phân tích Verto Analytics vừa công bố kết quả một cuộc khảo sát cho thấy số lượng lớn người dùng Windows đang muốn chuyển sang máy tính Mac trong thời gian tới. Cụ thể, 21% người dùng laptop Windows và 25% người dùng máy tính để bàn Windows đang muốn chuyển sang sử dụng máy tính của Apple. Trong khi đó, 98% người dùng máy tích Mac hài lòng với thiết bị của mình, chỉ 2% muốn chuyển sang Windows.

Đây là một thông tin không vui với Microsoft và cả các hãng sản xuất phần cứng Windows khác như HP, Dell, ASUS...

Báo cáo của Verto Analytics cũng cho thấy những người có thu nhập cao thường có xu hướng chuyển sang sử dụng máy tính Mac. 20% số người có thu nhập trung bình trên 150.000 USD muốn chuyển sang máy tính Mac.

Nhóm người có thu nhập thấp, dưới 15.000 USD cũng có tỷ lệ muốn chuyển sang máy tính Mac rất cao, lên tới 14%. Tuy nhiên, đa số người tham gia khảo sát trong nhóm này là sinh viên, học sinh, những người có thể được phụ huynh hỗ trợ tiền mua máy tính.

Theo GenK