Microsoft HoloLens

Cập nhập tin tức Microsoft HoloLens

Người dùng Microsoft sẽ có thể tạo và chơi đùa cùng... bạn gái ảo 3D

HoloLens của Microsoft đã tạo điều kiện cho rất nhiều dự án AR phát triển, và chẳng sớm thì muộn sẽ có ai đó bắt đầu khai thác khía cạnh... người lớn của công nghệ mới đầy tiềm năng này.