Theo chương trình kỳ họp, sáng 31/3, sau khi công bố kết quả bầu, tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội và tiến hành bỏ phiếu kín vào buổi chiều.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

{keywords}
Cả 5 lãnh đạo Quốc hội khóa XIV là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu, ông Phùng Quốc Hiển, ông Đỗ Bá Tỵ đều hết tuổi tái cử

Theo kết quả bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng, cả 4 Phó Chủ tịch Quốc hội hiện nay gồm bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu, ông Phùng Quốc Hiển và ông Đỗ Bá Tỵ đều không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Riêng trường hợp ông Đỗ Bá Tỵ, hiện nhân sự dự kiến để giới thiệu Quốc hội bầu thay thế chưa là ĐBQH. Do đó, ông sẽ đảm nhiệm  vị trí này đến kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV, dự kiến vào tháng 7 tới đây.

Như vậy trong chiều nay, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội là bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển.

Ngoài ra, theo chương trình của kỳ họp, chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng được kiện toàn.

Theo danh sách giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XV được công bố tại hội nghị hiệp thương 2 vừa qua có một số gương mặt đáng chú ý như: Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Nguyễn Đức Hải,  Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Thượng tướng Trần Quang Phương.

Thu Hằng 

Ông Vương Đình Huệ đắc cử Chủ tịch Quốc hội

Ông Vương Đình Huệ đắc cử Chủ tịch Quốc hội

Sáng nay (31/3), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.