miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT

Cập nhập tin tức miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT

Bản tin sáng VietNamNet (21/10/2022)

Trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể; Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ bị kỷ luật khiển trách… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.