miễn nhiệm chủ tịch hai tỉnh

Cập nhập tin tức miễn nhiệm chủ tịch hai tỉnh

Bản tin sáng VietNamNet (19/11/2022)

Khởi tố, điều tra 15 cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Cựu chủ tịch AIC có thể bị xét xử vắng mặt… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.