miễn nhiệm chủ tịch hai tỉnh

Cập nhập tin tức miễn nhiệm chủ tịch hai tỉnh

Khởi tố, điều tra 15 cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Cựu chủ tịch AIC có thể bị xét xử vắng mặt… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.