M.B (Theo Wall Street Journal)

Trung Quốc "chớp thời cơ" lật đổ Mỹ trong cuộc đua xe tự lái

Trung Quốc "chớp thời cơ" lật đổ Mỹ trong cuộc đua xe tự lái

Trong lúc Mỹ vẫn đang phải đóng cửa vì dịch bệnh, các công ty sản xuất xe tự lái Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng thời cơ để vươn lên.