mổ hở

Cập nhập tin tức mổ hở

Quý ông cẩn trọng khi khàn tiếng kéo dài

Khàn tiếng kéo dài trên 3 tuần là dấu hiệu đầu tiên của ung thư thanh quản, nhưng phần lớn mọi người chủ quan nên tới khi đi khám thì tình trạng đã rất nặng.

Cha làm 150 ngàn/ngày: Con bệnh khắc khoải chờ tiền

Lúc con đau nhìn xót ruột lắm. Cứ nghĩ tới cảnh con không có tiền vô thuốc không biết sẽ ra sao. Mỗi một đợt điều trị cả hơn chục triệu đồng, chúng tôi làm sao có được.