Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký văn bản gửi các Bộ: Y tế, Công Thương, NN&PTNT, TT&TT, Công an, Quốc phòng và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hoá nội địa trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

{keywords}
Bộ GTVT đề nghị tạo điều kiện thuận lợi để vận tải thuỷ nội địa vận chuyển lúa gạo tại các tỉnh ĐBSCL

Trong đó, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa trên đường thuỷ nội địa nhằm tránh sự đứt gãy chuỗi vận tải, logistics phục vụ sản xuất và cung ứng hàng hóa cho nhân dân. 

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng bảo đảm phòng chống dịch hiệu quả và xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm (nếu có).

Bộ NN&PTNT và chính quyền địa phương hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vận chuyển hàng hóa, nông sản trên các tuyến kênh, mương nội đồng để kết nối đến các tuyến đường thuỷ nội địa và các cảng, bến. 

Các doanh nghiệp, người tham gia vận tải hàng hóa thực hiện nghiêm hướng dẫn, quy định của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan để bảo đảm công tác phòng, chống dịch trên hệ thống đường thuỷ hiệu quả. Phải có phương án tổ chức lao động, sinh hoạt phù hợp để đảm bảo thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K”; chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện vận chuyển đúng mục đích, loại hàng hoá và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân kịp thời phản ánh về Bộ GTVT, các bộ ngành liên quan để được xem xét, giải quyết kịp thời. 

Hải Phòng thu thẻ nhận diện QR Code nếu xe chở hàng vi phạm chống dịch

Hải Phòng thu thẻ nhận diện QR Code nếu xe chở hàng vi phạm chống dịch

Hải Phòng sẽ thu thẻ, không cấp lại nhận diện QR Code xe chở hàng địa bàn nếu phương tiện vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Vũ Điệp