mô mềm

Cập nhập tin tức mô mềm

72 triệu đồng cứu nguy tính mạng cho bé gái

Nếu như có đủ tiền vào 12 toa thuốc, bé mới có thể được qua giai đoạn duy trì, tái khám 3 tháng 1 lần. Tuy nhiên, cha mẹ bé đã phải rất khó khăn mới kiếm được tiền cho con dùng 3 toa.

Thương cảnh cha mẹ nghèo con “đói” thuốc

 Vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một đứa con. Nếu tình hình của cháu tốt thì không sao. Sợ bác sĩ nói cháu nặng tôi cũng không sống nổi