Ông Lê Nam Trà, Tổng giám đốc kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho biết doanh thu của doanh nghiệp này trong tháng 1 đạt 2358 tỷ đồng, lợi nhuận cũng đạt 1281 tỷ, hoàn thành 17,5% kế hoạch 2015.

Đồng thời, số lượng thuê bao cũng tăng 114,5% so với cùng kỳ, nộp Ngân sách Nhà nước 405 tỷ đồng.

{keywords} 

Báo cáo tại Hội nghị Giao ban Quản lý Nhà nước T1/2015 của Bộ TT&TT chiều 2/2, ông Trà cho biết MobiFone cũng đang gấp rút rà soát các số liệu hiện tại để phục vụ cho công tác cổ phần hóa, chuẩn bị bổ nhiệm 4 Phó Tổng giám đốc mới, ổn định nhân sự, tổ chức doanh nghiệp theo mô hình mới (Tổng công ty).

Trước đó, vào hôm 29/1 vừa qua, Bộ TT&TT cũng đã bổ nhiệm thêm 2 thành viên Hội đồng thành viên cho MobiFone để bổ sung lực lượng lãnh đạo cấp cao, tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng công ty này kiện toàn bộ máy song song với cổ phần hóa.

Theo số liệu của năm 2014, doanh thu của MobiFone đạt trên 36.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 7300 tỷ đồng.

Mục tiêu của MobiFone đặt ra là phấn đấu đến năm 2020, doanh thu của Tổng công ty sẽ đạt trên 100.000 tỷ đồng, tốc độ tăng doanh thu bình quân hàng năm trên 21%/năm, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 4%/năm.

  • T.C