Mộc bản Triều Nguyễn

Cập nhập tin tức Mộc bản Triều Nguyễn

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề Quốc hiệu và Kinh đô nước Việt trong tài liệu lưu trữ.

 

Quốc hiệu và Kinh đô nước Việt trong Mộc bản Triều Nguyễn

Triển lãm tái hiện lại bức tranh về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt từ xa xưa thông qua những lần đặt, đổi quốc hiệu và kinh đô đất nước.

Xây dựng phương án phát huy giá trị Mộc bản Triều Nguyễn

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, ngành liên quan xây dựng phương án phát huy giá trị của khối tài liệu Mộc bản Triều Nguyễn.