Modus Games

Cập nhập tin tức Modus Games

Extinction công bố cấu hình dễ thở, máy yếu vẫn có thể chiến tốt

Extinction đòi hỏi cấu hình không quá nặng nề và bạn hoàn toàn có thể chiến tốt với một cỗ máy trung bình yếu.