Mỗi cán bộ đảng viên phải là tấm gương thực hành đạo đức cách mạng

Phát biểu kết luận của ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân tại hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Kính thưa đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, 

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương!

Thưa các quý vị đại biểu, các nhà khoa học!

Sau một buổi sáng làm việc tích cực, nghiêm túc và hiệu quả Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); kỷ niệm 53 năm ngày ra đời tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Người; kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007-11/4/2022) đã thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí!

“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là bài báo cuối cùng về công tác xây dựng Đảng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh viết nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1969) đăng trên Báo Nhân Dân. Tác phẩm này dù ngắn gọn, chỉ chưa đầy 700 chữ, nhưng đã đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất trong công tác xây dựng Đảng - đó là giáo dục, rèn luyện tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên, để xây dựng Đảng ta “là đạo đức, là văn minh”. 53 năm đã qua, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị, là “cẩm nang” đối với mỗi cán bộ, đảng viên góp phần đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Với ý nghĩa và tinh thần đó, Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tổ chức hôm nay trong không khí tràn đầy phấn khởi khi Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII vừa kết thúc thành công tốt đẹp, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống; đồng thời trong bối cảnh nhân dân cả nước đang khẩn trương, chung sức, đồng lòng để khống chế thành công đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế.

Hội thảo là hoạt động thiết thực để chúng ta bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với những hoạt động và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam, mang lại cuộc sống độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân tộc như ngày nay. Đồng thời, đây cũng là dịp chúng ta đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn về tầm vóc và giá trị vô cùng to lớn và quý giá của tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là những chỉ dạy của Người về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ đó biến tư duy thành hành động, triển khai trong công việc, thực hiện nhiệm vụ.

Kính thưa các đồng chí!

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 80 bản báo cáo, tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nhà khoa học trong cả nước. Trong thời gian làm việc tại hội trường, chúng ta đã được nghe phát biểu chỉ đạo Hội thảo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; nghe các phát biểu, ý kiến, tham luận của các đại biểu.

Bằng những luận cứ khoa học, từ nhiều góc độ khác nhau, các đồng chí lãnh đạo, nhà quản lý, các nhà khoa học đã tập trung phân tích, làm rõ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các ý kiến tiếp tục làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, bổ sung, phát triển tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tế công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay. Quan điểm của các tham luận tập trung vào một số vấn đề trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phải được triển khai quyết liệt, toàn diện đồng bộ, thường xuyên cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Trong bản Di chúc thiêng liêng để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, Người vẫn đau đáu dặn dò: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”.

Để xây dựng, chỉnh đốn Đảng mỗi cán bộ đảng viên phải là tấm gương thực hành đạo đức cách mạng.

Thứ hai, muốn nâng cao đạo đức cách mạng, phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “...còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém. Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”.

Trong các nhiệm kỳ gần đây, nhiều cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã vi phạm nghiêm trọng quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, dẫn đến bị kỷ luật, thậm chí bị truy tố, xử lý hình sự. Gần đây, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phòng chống đại dịch Covid-19 thì một số cán bộ, đảng viên tại một số đơn vị, địa phương vẫn tiếp tay cho những hành vi tiêu cực, tham nhũng, trục lợi chính sách, gây thất thoát tiền của nhà nước, làm giảm sút lòng tin của nhân dân. Những hành vi này đều do nguyên nhân chủ nghĩa cá nhân mà ra. Chính vì thế, việc chống chủ nghĩa cá nhân là điều rất quan trọng để góp phần làm cho các cán bộ, đảng viên nhận thức rõ, tránh xa những hành vi, biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.   

Thứ ba, để xây dựng, chỉnh đốn Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng.

Nhận diện và chỉ ra những tác hại của chủ nghĩa cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cảnh báo, trong điều kiện Đảng cầm quyền, chủ nghĩa cá nhân ngày càng có những biểu hiện tinh vi, phức tạp, do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên, liên tục tu dưỡng đạo đức, nâng cao cảnh giác, quét sạch mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. 

Người nhấn mạnh: “Để làm cho tất cả cán bộ đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng ... Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ”.

Thứ tư, để việc thực hiện công tác xây dựng Đảng được thường xuyên, liên tục, đồng bộ, cần thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định “đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực” là giải pháp đột phá để thực hiện phương hướng và nhiệm vụ xây dựng Đảng, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và công dân, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị - xã hội, bảo  vệ chế độ và bảo đảm cho kinh tế - xã hội đất nước phát triển bền vững.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, rất nhiều vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn và cả lý luận; đối tượng, nội dung, phạm vi, phương thức lãnh đạo của Đảng ngày càng phong phú, phức tạp hơn, đòi hỏi vị trí cầm quyền và vai trò lãnh đạo của Đảng phải ngang tầm với yêu cầu của nhiệm vụ mới. Để có chủ trương, chính sách, quyết định đúng, giải pháp thực hiện tối ưu, kịp thời phát hiện sai sót, phát huy những mặt tích cực và hạn chế tiêu cực trong công tác cán bộ thì công tác kiểm tra, giám sát càng quan trọng. Tất cả đảng viên và các tổ chức đảng phải tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng; và đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng, nếu vi phạm đến mức phải kỷ luật thì phải xử lý nghiêm minh, dù ở bất cứ lĩnh vực nào và cấp nào...

Thứ năm, thấm nhuần tư tưởng của Người, chúng ta cần phát huy ý nghĩa, giá trị của tác phẩm gắn với giai đoạn cách mạng hiện nay.

Trong thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng, như Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, khóa XI, XII; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền; về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng, các Quy định về những điều đảng viên không được làm; về miễn nhiệm, từ chức… 

Việc thường xuyên học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, thực hiện nghiêm việc nêu gương.

Thứ sáu, để các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm nhuần trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay của kỷ nguyên số, công tác tuyên truyền cũng phải thường xuyên đổi mới, nắm bắt các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến nhất để triển khai bằng nhiều hình thức, hướng tới các đối tượng tiếp nhận thông tin. Các cơ quan thông tấn, báo chí cần trở thành lực lượng đắc lực lan tỏa thông điệp của Hội thảo đến mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần cùng Đảng tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng trong thời kỳ mới; bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, rèn luyện đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Kính thưa các đồng chí, 

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Trung ương; các quý vị đại biểu; cảm ơn các nhà quản lý, nhà khoa học, các cơ quan báo chí đã viết bài, tham dự và đưa tin, góp phần vào thành công của Hội thảo quan trọng và đầy ý nghĩa này.

Sau hội thảo, Ban Tổ chức sẽ lĩnh hội, tiếp thu và báo cáo các nội dung có liên quan về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện ngay, nhất là những kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn trong quá trình triển khai quy chế, quy định của Đảng của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan chức năng có liên quan.

Hệ thống bài viết của hội thảo có chất lượng cao, sẽ được biên tập xuất bản thành sách; chọn lọc đăng tải trên các cơ quan báo chí của Đảng, Nhà nước, để lan tỏa tinh thần và những nội dung của hội thảo quan trọng ngày hôm nay đến đông đảo độc giả.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu và các nhà khoa học sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành công mới.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội thảo.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.  

tin nổi bật

Nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức

Phát biểu của ông Võ Văn Thưởng tại hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Toàn văn tham luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan về Trí thức hoá nông dân

Báo VietNamNet giới thiệu toàn văn tham luận của Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 diễn ra từ ngày 4-10/5.

Phát biểu của ông Đoàn Minh Huấn tại hội thảo nâng cao đạo đức cách mạng

Báo cáo dẫn đề hội thảo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của ông Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, ngày 12/5.

Phát biểu của ông Huỳnh Tấn Việt tại hội thảo quốc gia về nâng cao đạo đức cách mạng

Bài phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt tại Hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ngày 12/5.

Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Mỹ

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Mỹ (CSIS) vào chiều 11/5 (giờ địa phương), nhân chuyến thăm, làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc.

Bí thư tỉnh Bình Định phát biểu khai mạc tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

VietNamNet xin trích dẫn bài phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XX) ngày 13/4

Phát biểu của Bí thư tỉnh Bình Định tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

VietNamNet xin trích dẫn bài phát biểu kết luận của ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XX) ngày 13/4.

Phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khoá XIII của Tổng Bí thư

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội

Hôm nay 5/5, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Chính trị ban hành quy trình 5 bước về luân chuyển cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký quy định về luân chuyển cán bộ (Quy định 65).

Bộ Chính trị ban hành quy định mới về luân chuyển cán bộ

Ngày 28/4 thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Quy định 65 của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển cán bộ.

Bài phát biểu của ông Nguyễn Đức Thanh tại họp mặt kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận

Toàn văn phát biểu của ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận tại buổi họp mặt kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5 của Tổng Bí thư

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII vào ngày 4/5.

Việt Nam-Nhật Bản đạt tiến triển mới trong hợp tác hạ tầng chiến lược

Sáng 1/5, ngay sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có cuộc gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm.

Hãy tạo nên những kỳ tích sông Thạch Hãn và sông Bến Hải

Tối 29/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh nhà (1/5/1972 - 1/5/2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.