Mối quan hệ Quốc hội Việt-Lào: 'Hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa'

Chủ tịch QH Lào nhấn mạnh, tiếp tục truyền thống của mối quan hệ hợp tác và sự đoàn kết giữa QH Lào và Việt Nam đi vào chiều sâu trên tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa".

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai QH Việt Nam và Lào, sáng nay, tại Viêng Chăn, Chủ tịch QH Lào Pany Yathotou và Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã đồng chủ trì hội thảo chuyên đề về “Chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm” và “Công tác phối hợp xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo giữa các cơ quan QH và Chính phủ và các bộ, ngành liên quan”.

Chú thích ảnh

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH CHDCND Lào Pany Yathotou đồng chủ trì hội thảo. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tham dự có các Phó Chủ tịch QH Lào; các ủy viên TƯ Đảng, ủy viên UB Thường vụ QH: Chủ nhiệm UB Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu; Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc; Trưởng Ban Dân nguyện của UB Thường vụ QH Nguyễn Thanh Hải. Đại diện lãnh đạo một số UB của QH, các bộ, ngành hữu quan Việt Nam và Lào cùng đông đảo chuyên viên hai nước cũng tham dự hội thảo này.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch QH Lào Pany Yathotou thay mặt QH và các báo cáo viên của Lào đến từ QH, HĐND thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Bolikhamxay, tỉnh Viêng Chăn, các bộ ngành liên quan của Lào nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam thăm Lào và tham dự hội thảo với chủ đề “Thực hiện vai trò giám sát giáo dục nghề nghiệp và xem xét đơn thư khiếu nại tố cáo”.

Chủ tịch QH Pany Yathotou cho rằng đây là đề tài có ý nghĩa quan trọng phù hợp với yêu cầu thực tiễn của nhân dân trong điều kiện mở rộng phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, có liên hệ trực tiếp với hoạt động của QH, HĐND trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung pháp luật, việc giám sát thực hiện pháp luật của các cơ quan hành pháp và tư pháp trong quản lý, giải quyết các vấn đề trong xã hội, nhất là giải quyết vấn đề việc làm, giáo dục, nâng cao tay nghề người lao động nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài nước, đảm bảo giải quyết tranh chấp trong xã hội một cách đúng đắn, theo pháp luật, công bằng, an toàn trật tự xã hội được đảm bảo.

Chủ tịch QH Pany Yathotou nhấn mạnh, tiếp tục truyền thống của mối quan hệ hợp tác và sự đoàn kết giữa QH Lào và Việt Nam đi vào chiều sâu trên tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, trong thời gian qua hai QH Lào và Việt Nam coi hình thức cùng tổ chức hội thảo là một hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm trao đổi bài học kinh nghiệm lẫn nhau trong việc thực hiện vai trò lập pháp ngày càng vững mạnh.

Hội thảo chuyên đề lần này tập trung vào hai chủ đề lớn, đó là việc giáo dục nghề nghiệp và tạo việc làm; xem xét, xử lý các đơn thư khiếu nại tố cáo. Hai chủ đề này liên hệ trực tiếp đến quyền lợi của công dân, liên hệ trực tiếp đến trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cả QH và HĐND, từ đó đặt ra yêu cầu phải cùng nhau tham gia vào việc giải quyết những vấn đề trên của nhân dân một cách phù hợp và đúng pháp luật, bảo đảm quyền cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp.

Chú thích ảnh

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, QH Việt Nam cùng với QH Lào tiếp tục tổ chức hội thảo chuyên đề để cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm và bài học thực tiễn trong công tác quản lý của mỗi nước. Trong nhiệm kỳ QH Khóa 14 của Việt Nam và Khóa 8 của Lào, QH của hai nước đến nay là 8 lần tổ chức hội thảo chung, trong đó hai Chủ tịch QH hai nước đã cùng nhau đồng chủ trì 4 cuộc.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: “Có thể nói quan hệ hợp tác nghị viện đặc biệt đó chỉ có thể có được giữa QH Việt Nam và QH Lào. Điều này càng thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của QH hai nước đối với những vấn đề quan trọng của đất nước và là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào”.

Chủ tịch QH cho biết, vấn đề giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm ở Việt Nam đã được quy định trong các bản Hiến pháp của Việt Nam, trong đó Hiến pháp năm 2013 quy định “Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc” (Điều 35, khoản 1). Trên cơ sở quy định của Hiến pháp, Luật Việc làm năm 2013, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 đã thể chế hóa quy định này của Hiến pháp thành các quy định của pháp luật.

Việt Nam luôn xác định chính sách về việc làm là một trong những chính sách quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ngay từ sau đổi mới, Việt Nam đã có nhiều chương trình, kế hoạch và đầu tư ngân sách cho hoạt động này. Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam có Chiến lược việc làm giai đoạn 2011-2020, Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm; Quỹ hỗ trợ việc làm…

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tiến hành triển khai đồng bộ thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chính sách trợ cấp mất việc làm, bảo đảm an toàn việc làm; chính sách hỗ trợ việc làm cho các đối tượng yếu thế trong xã hội… Cùng với đó, việc đào tạo nâng cao trình độ nghề nghiệp để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng, phục vụ phát triển kinh tế cũng được Nhà nước quan tâm đầu tư và tạo điều kiện để người dân được đào tạo nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm có thu nhập.

Hiện nay, cùng với việc triển khai đồng bộ thực hiện chính sách việc làm và giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật, Việt Nam đang đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường phân cấp trong quản lý nhà nước về lao động - việc làm; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về chính sách, chế độ đối với người lao động và người sử dụng lao động nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với phát triển kinh tế toàn cầu ngày càng lớn như hiện nay.   

Theo Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng với quá trình phát triển đất nước, tính dân chủ ngày càng được mở rộng thì việc người dân có đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến các cơ quan Nhà nước cũng ngày càng nhiều và đòi hỏi việc xử lý ngày càng cao, công khai, minh bạch.

Xác định rõ công tác xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, với tinh thần “lấy dân làm gốc”, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý nhà nước theo tinh thần “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”, tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của tập thể và cá nhân, năm 1998 lần đầu tiên QH Việt Nam đã ban hành Luật khiếu nại, tố cáo trên tinh thần kế thừa các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các văn bản dưới luật nhằm mục đích để việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, của tổ chức và cơ quan.

Sau nhiều lần sửa đổi, bổ sung đến năm 2011, QH Việt Nam đã ban hành Luật Khiếu nại và năm 2018 đã ban hành Luật Tố cáo. Với việc đổi mới này càng khẳng định tư tưởng của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong quá trình giải quyết xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo phải gắn thực hiện “công bằng, dân chủ” trong đường lối phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ, hiện nay tại Việt Nam, các cơ quan của QH và Chính phủ có sự phối hợp khá chặt chẽ, nhịp nhàng trong vấn đề này, mặc dù công tác xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo là công việc hết sức khó khăn, phức tạp, có mặt nhạy cảm, cần nỗ lực hơn nữa để ngày càng đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.   

Chú thích ảnh

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH CHDCND Lào Pany Yathotou chụp ảnh lưu niệm với đại biểu hai nước đến dự hội thảo. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tại khai mạc hội thảo, Chủ tịch QH nhấn mạnh, QH Việt Nam trân trọng và chúc mừng trước những thành tựu mà nhân dân các dân tộc Lào đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith đứng đầu, nhân dân các dân tộc Lào anh em sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đại hội X đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đề ra.

Trong không khí trang trọng và thắm tình hữu nghị, thay mặt QH Việt Nam, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định QH Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với QH Lào, tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, kết quả hợp tác, tích cực góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, gắn bó tin cậy và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH Lào cùng bày tỏ tin tưởng, trong một ngày diễn ra hội thảo, các đại biểu QH, lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương, các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Việt Nam và Lào sẽ tập trung trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm liên quan đến hai chủ đề của hội thảo; chúc hội thảo thu được nhiều kết quả, các đại biểu chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý giá, góp phần vào công cuộc phát triển mỗi nước.

Tiếp theo, với sự chủ trì của hai Chủ tịch QH hai nước, các đại biểu đã nghe báo cáo, trao đổi kinh nghiệm về chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm.

Theo chương trình, chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ trao đổi kinh nghiệm về công tác phối hợp xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với người đồng cấp Lào

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với người đồng cấp Lào

Ngay sau lễ đón vào đầu giờ chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào đã dẫn đầu hai đoàn đại biểu tiến hành hội đàm.

Theo TTXVN

tin nổi bật

Quốc hội Anh có các nghị sỹ luôn ủng hộ Việt Nam như những người bạn

Nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện Anh John Mcfall và Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Anh từ ngày 28 - 30/6.

'Tình bạn quý giá' Việt Nam-Hungary không phải quốc gia nào cũng có

Việt Nam và Hungary có tình bạn gắn bó, thuỷ chung, luôn giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng chia sẻ những giá trị chung. Đây là tài sản chung, quý giá, không phải quốc gia nào cũng có được.

Chủ tịch Quốc hội Hungary đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Ngày 27/6 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã diễn ra trọng thể tại nhà Quốc hội Hungary, thủ đô Budapest dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér.

Cuộc gặp hiếm có của Chủ tịch Quốc hội với cộng đồng doanh nghiệp tại châu Âu

Phát biểu trước các doanh nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt vui mừng trước cuộc gặp hiếm có này khi có sự tham dự của 15 đại diện thành viên trong cộng đồng doanh nghiệp người Việt tại châu Âu.

Chủ tịch Quốc hội: Hợp tác với Việt Nam là tiếp cận với thị trường 650 triệu dân

Ngày 26/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm thành phố Albertirsa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Hungary

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hungary từ ngày 26-28/6.

'Tổng Bí thư rất nghẹn ngào tại cuộc họp kỷ luật cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long'

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết trong họp báo chiều 16/6, "Ban chấp hành Trung ương tổ chức họp bất thường để thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long, Tổng Bí thư rất nghẹn ngào khi phát biểu".

Cam kết của các thành viên Chính phủ là cơ sở lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ

Việc Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ trưởng, Trưởng ngành thực hiện những cam kết cụ thể về những nội dung được chất vấn là cơ sở để lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm giữa nhiệm kỳ.

Sớm ổn định bộ máy, tâm lý cán bộ ngành y khi có nhiều người bị xử lý hình sự

Quốc hội yêu cầu sớm có biện pháp ổn định tổ chức bộ máy và tâm lý đối với cán bộ, người lao động ngành y tế từ trung ương đến địa phương trong bối cảnh có nhiều trường hợp bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Giá xăng tăng kỷ lục, Quốc hội yêu cầu hỗ trợ người có thu nhập thấp

Quốc hội yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; có giải pháp hỗ trợ người có thu nhập thấp, người yếu thế khi giá cả mặt hàng thiết yếu tăng cao, đặc biệt là giá xăng dầu và giá sách giáo khoa.

Phía Nam sẽ có thêm 3 tuyến cao tốc hơn 84.000 tỷ

Quốc hội vừa thông qua chủ trương đầu tư sơ bộ hơn 84.000 tỷ đồng cho 3 dự án cao tốc phía Nam dự kiến hoàn thành vào năm 2025-2027.

Hai 'siêu dự án' đường vành đai 161.191 tỷ đồng được Quốc hội thông qua

Sáng 16/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và dự án đường vành đai 3 TP.HCM.

Doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh bất động sản

Sáng nay (16/6), Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với 94,18% đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành. Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2023.

Nhà đầu tư vốn 10.000 tỷ đồng mới được đầu tư vào khu kinh tế Vân Phong

Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa được Quốc hội thông qua có những chính sách mới nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược, năng lực tốt triển khai các dự án lớn cho khu kinh tế Vân Phong.

Phạm nhân từng trốn trại không được lao động ngoài trại giam

Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam Bộ Công an, có 12 trường hợp không được áp dụng.