Nói một cách chính xác, đây chính là các nhân vật mang lại cảm hứng cho các họa sĩ thiết kế nên các nhân vật trong game online Mộng Huyễn Tây Du 2.

Monkey