mùng một

Cập nhập tin tức mùng một

Phủ Tây Hồ đông nghẹt người khấn vái cầu lộc ngày đầu tháng mới

Chiều 25/10, sau giờ tan tầm, phủ Tây Hồ đông nghẹt khách đến dâng lễ, thắp hương nhân ngày 1/10 Âm lịch. Bên trong các gian điện thờ, hàng trăm mâm lễ được bày kín mít mặt chiếc bàn lớn.