Na Hang

Cập nhập tin tức Na Hang

Đưa hồ sơ Ba Bể - Na Hang vào Danh mục di sản thế giới

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo về việc gửi Báo cáo tóm tắt Hồ sơ "Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang tới UNESCO đề nghị đưa vào Danh mục dự kiến xây dựng Hồ sơ di sản thế giới.