Năm 2023, Lạng Sơn đặt mục tiêu 100% các phương tiện vận tải, doanh nghiệp, thương nhân xuất nhập khẩu hàng hóa được cung cấp dịch vụ số trên một nền tảng cửa khẩu số. 100% các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng Nền tảng cửa khẩu số trong quản lý phương tiện, hàng hóa luân chuyển qua cửa khẩu. 100% các hoạt động kiểm tra, giám sát của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành liên quan sử dụng một nền tảng cửa khẩu số. Nền tảng cửa khẩu số phải ứng dụng các công nghệ số hiện đại như điện toán đám mây (Cloud), dữ liệu lớn (Bigdata), trí tuệ nhân tạo (AI).

Nền tảng cửa khẩu số được thí điểm tại cửa khẩu Hữu Nghị từ 14/1

Mục tiêu chung của Kế hoạch Chuyển đổi số Lạng Sơn năm 2023 là phát triển chính quyền số có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế lại và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn, kiến tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số của tỉnh, giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và cửa khẩu số, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các Chương trình, Chiến lược của Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tái cấu trúc hạ tầng CNTT, chuyển đổi hạ tầng CNTT thành hạ tầng số ứng dụng công nghệ điện toán đám mây phục vụ kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu của cơ quan nhà nước một cách an toàn, linh hoạt, ổn định, hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu  các cơ quan, đơn vị chính thức triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị từ ngày 14/1 và cửa khẩu Tân Thanh từ ngày 19/1. Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Viễn thông Lạng Sơn bố trí cán bộ tại các cổng, chốt để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị lực lượng chức năng sử dụng Nền tảng cửa khẩu số. Từ ngày 21/2, tất cả các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, đại lý hải quan, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp bến bãi thống nhất sử dụng Nền tảng cửa khẩu số, khai báo và xử lý thông tin trực tuyến khi thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh.

Hai nguyên tắc xây dựng nền tảng cửa khẩu số là tuân thủ tuyệt đối các quy định nghiệp vụ của tất cả các ngành tham gia tác nghiệp tại cửa khẩu và tối đa việc số hóa các quy trình nhằm đem lại giá trị lớn nhất cho doanh nghiệp và các cơ quan chức năng.