Được biết, mô hình sinh hoạt định kỳ trên không gian mạng 3 tháng/lần; sinh hoạt tập trung, gặp gỡ trực tiếp 1 lần/năm. 

Mô hình này là một trong những giải pháp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai nhằm thực hiện khâu đột phá Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp về "Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh”, “Đồng hành xây chi hội vững mạnh”.

Với “Tập hợp phụ nữ trên không gian mạng”, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định thành lập nhóm trên Zalo gồm 20 chị em không có điều kiện đi sinh hoạt trực tiếp tại khu dân cư. 

Các chị em có trang thiết bị (điện thoại thông minh) và biết ứng dụng mạng xã hội để thông qua ứng dụng có thể giao lưu, chia sẻ lan tỏa những giá trị của cuộc sống.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thành lập mô hình “Tập hợp phụ nữ trên không gian mạng”.

Ngoài ra, những người tham gia sẽ họp, trao đổi thông tin trực tiếp khi cần thiết. Nội dung sinh hoạt được bàn bạc, thống nhất giữa Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Ban quản lý nhóm và các thành viên trong nhóm xoay quanh những chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào, hoạt động của Hội và cung cấp kiến thức, kỹ năng cho chị em về các kiến thức trong cuộc sống, phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái...

Có thể nói “Tập hợp phụ nữ tham gia sinh hoạt hội trên không gian mạng” là một mô hình mới. Thông qua việc ứng dụng mạng xã hội các chị em phụ nữ có thể chia sẻ, lan tỏa và nhân rộng những gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng, phát huy tình thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, huy động được sự tham gia của cộng đồng vì sư phát triển của phụ nữ và của tổ chức Hội. Thông qua mô hình điểm hiệu quả sẽ được nhân rộng toàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định trong thời gian tới.

Hạ Nhiên