năm Nhâm Dần

Cập nhập tin tức năm Nhâm Dần

Thông điệp mạnh mẽ và hành động quyết liệt đầu năm Nhâm Dần

Trong ngày làm việc đầu năm Nhâm Dần, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo nhiều bộ ngành, địa phương đã đưa ra những thông điệp đáng chú ý.

Trăn trở của Chủ tịch Quốc hội trong ngày làm việc đầu tiên năm Nhâm Dần

Chúng ta cũng phải chuẩn bị tâm thế biến những điều bất thường trở thành bình thường để đáp ứng yêu cầu cuộc sống.