Buổi huấn luyện diễn tập tổ chức trong vòng hai ngày, từ 29 đến 30/12. Chuyên viên phòng VTCNTT, cán bộ phụ trách VTCNTT tại các Truyền tải điện, trưởng các trạm biến áp, tổ thao tác lưu động, trưởng kíp/trực chính, kỹ thuật viên các trạm biến áp đã tham gia huấn luyện.

Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, Internet và điện toán đám mây, kết nối đa thiết bị, hiểm họa mất ATTT cũng luôn thường trực, gây tổn thất to lớn và khó có thể thống kê được hết thiệt hại. Trong các sự cố, nguyên nhân phát sinh từ sai sót của người dùng cuối chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều so với những lý do phát sinh từ hệ thống.

Thành viên đơn vị đào tạo hướng dẫn thực hành bảo mật an toàn thông tin

76 trạm biến áp (TBA) đang vận hành của PTC1 đã được trang bị hệ thống giám sát An toàn thông tin SIEM. Song, trong quá trình vận hành, nhân viên tại các TBA và cán bộ tại công ty vẫn đang thiếu kiến thức, kĩ năng vận hành hệ thống giám sát cũng như quy trình thực hiện ứng cứu khi xảy ra sự cố an toàn thông tin, đặc biệt đối với các hệ thống điều khiển tại TBA và kết nối SCADA về trung tâm điều độ A0/A1/Bx…

Do đó, việc huấn luyện đào tạo, diễn tập nâng cao nhận thức ATTT hệ thống điều khiển tại TBA và kết nối SCADA có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ vận hành hệ thống thông tin hoặc chịu trách nhiệm đảm bảo ATTT tại các đơn vị.

Sau khi nghiên cứu thực tế tại PTC1, tìm hiểu các mối nguy hại về lĩnh vực ATTT, ban tổ chức đã xây dựng kịch bản chi tiết, chia làm hai phần chính. Phần 1 là Diễn tập phòng chống tấn công vào Hệ thống điều khiển TBA và hệ thống SCADA kết nối với TBA” với các cấp độ 1, cấp độ 2. Phần hai mô phỏng HTĐK TBA, hệ thống SCADA tại TBA cho quá trình quá trình diễn tập.

Mục tiêu tấn công là các máy tính điều khiển giám sát tại Trạm biến áp và hệ thống mạng SCADA IEC 60870-5-104 chiếm quyền điều khiển hệ thống SCADA.

Sau buổi tập huấn, học viên được trang bị kỹ năng, kiến thức về ATTT như nhận biết các nguy cơ mất an toàn thông tin và cách phòng chống cơ bản từ các công việc sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên, truy xuất thông tin hằng ngày; cách thức đảm bảo an toàn khi có các hoạt động sửa chữa bảo dưỡng hoặc các đơn vị ngoài tham gia; cách thức nhận biết các mối nguy cơ khi phối hợp trao đổi với các đơn vị trong ngành như A0,Ax, EVNICT.