Nasus Cỗ Máy Chiến Đấu

Cập nhập tin tức Nasus Cỗ Máy Chiến Đấu

(GameSao.vn) - Cuối cùng thì Zac và Nasus cũng có “áo” mới sau hơn 1,000 ngày chờ đợi.