nền tảng đầu tư tài chính

Cập nhập tin tức nền tảng đầu tư tài chính

Ứng dụng Finhay chuyển đổi thành nền tảng đầu tư thông minh VNSC by Finhay

Ứng dụng Finhay chuyển đổi thành “Nền tảng đầu tư thông minh VNSC by Finhay” - kết hợp giữa sản phẩm, dịch vụ tài chính và công nghệ hiện đại.

Bloomberg: Nền tảng đầu tư tài chính ONUS đã giúp hơn 1.5 triệu người tiếp cận công nghệ Blockchain

Hôm qua ngày 20/12, Bloomberg đã đưa tin về nền tảng tài chính mới do người Việt Nam phát triển, chỉ trong vài tháng đã thu hút cộng đồng 1,5 triệu người.