Theo báo cáo từ Rest of World (RoR) , thử nghiệm chặn việc chia sẻ mật khẩu của Netflix đã khiến một số người dùng bối rối. Dịch vụ phát trực tuyến với các giải pháp chia sẻ mật khẩu được thử nghiệm ở Peru, Chile và Costa Rica vào tháng 3.

Ảnh: Alex Castro/The Verge

Những tài khoản đăng ký ở các thị trường này phải trả thêm phí để có thể phát trực tuyến cho những người sử dụng cùng một tài khoản bên ngoài hộ gia đình của họ.

Khi phỏng vấn với một số người đăng ký Netflix ở Peru, RoR nhận ra hầu hết người dùng đều không nhận được thông báo chính thức cho sự thay đổi từ Netflix. Bên cạnh đó, người dùng cho biết, mức độ thực thi của Netflix cũng không thống nhất giữa các tài khoản. 

Cụ thể, nhiều tài khoản cho biết họ đã bỏ qua thông báo xác thực để tiếp tục chia sẻ tài khoản mà không gặp bất cứ vấn đề gì.

Định nghĩa “hộ gia đình” của Netflix còn khá mơ hồ, bởi nhiều người coi thành viên ruột thịt trong nhà là một phần trong hộ gia đình. Do đó, nên nghiễm nhiên được sử dụng chung tài khoản tại các thiết bị khác nhau, có vẻ như Netflix đã nhận ra điều đó.

Một người dùng ở Peru đã nói với Rest of World rằng đã được yêu cầu cung cấp mã xác minh về việc có ai đó trong gia đình họ sử dụng tài khoản của họ từ một vị trí khác. Điều này cho phép các thành viên bên ngoài nhà của người đăng ký tiếp tục sử dụng tài khoản được chia sẻ miễn phí.

Phát ngôn viên của Netflix, Kumiko Hidaka cho biết do tính chất quan trọng của sự thay đổi, công ty đang tăng cường thông báo cho sự thay đổi của dịch vụ. Tuy nhiên, Netflix vẫn chưa giải thích tại sao một số người dùng chia sẻ bị tính phí trong khi những người khác thì không.

Chi phí cho một tài khoản bổ sung sẽ ít hơn so với việc đăng ký một tài khoản mới riêng biệt. Netflix sẽ tính thêm 2.380 CLP (2,89 USD) ở Chile, 2,99 USD ở Costa Rica và 7,9 PEN (2,13 USD) ở Peru để thêm tối đa hai người dùng ở bên ngoài hộ gia đình của chủ tài khoản.

Thái Hoàng (theo The Verge)