Nga muốn đàm phán trực tiếp với Ukraine

Cập nhập tin tức Nga muốn đàm phán trực tiếp với Ukraine

Nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị cảnh cáo; Văn Thanh ghi siêu phẩm giúp tuyển Việt Nam thoát thua Thái Lan… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.