Nga trả tự do lính Ukraine

Cập nhập tin tức Nga trả tự do lính Ukraine

Kỷ luật Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Chủ trương mới về thi tuyển chức danh quản lý, lãnh đạo tại TP.HCM… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.