Con số này vừa được chia sẻ tại Hội nghị Tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Công đoàn ngành Thông tin và Truyền thông.

Chiều 25/1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Công đoàn ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT).

Trong năm 2017, Bộ TT&TT đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu các doanh nghiệp. Nhiều đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Báo cáo cho thấy, tổng nộp ngân sách Nhà nước toàn ngành ước đạt 95.000 tỷ đồng (đạt 104,37% kế hoạch năm), đóng góp khoảng 8% vào tổng thu ngân sách Nhà nước. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp của toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn toàn Ngành TT&TT.

{keywords}
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Công đoàn Thông tin và Truyền thông (TT&TT). Ảnh: Trọng Đạt

Theo báo cáo của Công đoàn TT&TT, tổng số đoàn viên toàn ngành hiện có 76.788 người. Đa phần đoàn viên đều có trình độ chuyên môn cao và được đào tạo cơ bản.

Trong năm qua, tình hình tư tưởng công nhân, viên chức, lao động ngành TT&TT ổn định. Thu nhập của người lao động ngày càng được đảm bảo và nâng cao. Chế độ chính sách đối với người lao động cơ bản được các đơn vị thực hiện đầy đủ.

Năm 2017, Công đoàn TT&TT đã tổ chức thực hiện nhiều đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Công đoàn cũng thực hiện tốt việc đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng cùng các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động.

Công đoàn TT&TT thường xuyên tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động về việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong đó, trọng tâm là học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và của Bộ TT&TT.

{keywords}

Công đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT được tặng cờ thi đua nhờ thực hiện tốt công tác đoàn cơ sở. Ảnh: Trọng Đạt

Các phong trào thi đua, hoạt động sáng kiến, sáng tạo, hội thi tay nghề cũng như các hoạt động thể thao, văn nghệ do Công đoàn TT&TT phát động đã tạo sự gắn kết, động viên người lao động với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác của đơn vị.

Các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động cũng tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, quyên góp ủng hộ các chương trình biển đảo, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, bão lũ…

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng khẳng định: “Những đóng góp của Công đoàn TT&TT có vai trò quan trọng trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của người lao động, tạo ra được những phong trào thi đua có hiệu quả, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị của Bộ TT&TT.”

Thứ trưởng cũng chỉ đạo trong thời gian sắp tới, “Công đoàn TT&TT cần tiếp tục triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Tổng LĐLĐVN, của Bộ TT&TT và cụ thể hóa trong các chương trình công tác.”

{keywords}
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trọng Đạt

“Với vai trò là người đồng hành cùng chuyên môn, Công đoàn ngành cần chủ động hơn trong việc làm tốt tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn trong giai đoạn mới, tạo sự chủ động, sáng tạo, khơi dậy động lực cho người lao động, tạo khí thế hăng hái thi đua quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chia sẻ.

Thứ trưởng cho rằng các phong trào thi đua sắp tới cần phải được cụ thể, phù hợp với đặc điểm của Ngành, thực tế và đặc thù của từng đơn vị. Điều này nhằm phát huy tiềm năng, trí sáng tạo của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức chuyên môn và nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cũng lưu ý, Công đoàn TT&TT cần thực hiện đúng quy định về công tác tổ chức, công tác nhân sự và các điều kiện khác để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn TT&TT Việt Nam lần thứ XV.

Trọng Đạt