ngày đôi

Cập nhập tin tức ngày đôi

Lễ hội mua sắm trực tuyến giảm tăng trưởng so với năm ngoái

Các lễ hội mua sắm vẫn có sức hút nhưng mức tăng trưởng không được như năm ngoái, do người dân đủ điều kiện mua sắm tại cửa hàng.