Ngày 8/12, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Nghệ An tiếp tục làm việc. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, năm 2022 là năm hết sức khó khăn.

Ngay từ đầu năm tỉnh Nghệ An đã phải đối mặt với dịch Covid-19; những diễn biến, biến động của giá nguyên vật liệu, giá năng lượng thiết yếu tác động lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cuối năm, tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng thiên tai, mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, lũ ống ở huyện Kỳ Sơn. Theo ông Trung, những yếu tố này tác động rất lớn đến các địa phương cũng như việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trần Tuyên

Ngoài những kết quả đạt được, ông Trung cũng chỉ rõ các tồn tại, hạn chế như: Cải cách hành chính có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính chưa đạt mục tiêu. 

“Ý thức công vụ, đạo đức của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực hiện công vụ chưa tốt, trong vấn đề này có trách nhiệm của người đứng đầu, vẫn còn tình trạng "trên thoáng nhưng dưới chưa thông” – Chủ tịch tỉnh Nghệ An nhận định.

Cải cách theo tinh thần 'chính quyền phục vụ'

Trong năm 2023, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tập trung cho 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc rà soát, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để thực hiện tốt hơn; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh Nghệ An sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần "chính quyền phục vụ, đồng hành với người dân, doanh nghiệp”, tháo gỡ, giải quyết những vấn đề thực tế đặt ra, chứ không phải chỉ ra khó khăn, chưa đúng mà không giải quyết được. 

Đồng thời, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số, năng lực cạnh tranh của tỉnh để thu hút được nhiều hơn nguồn lực đầu tư.

Năm 2023, tỉnh Nghệ An đề ra chỉ tiêu tăng trưởng GRDP 9-10%.