Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước (16.490 km2), dân số lớn thứ tư trong cả nước (hơn 3,3 triệu người), tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, có tỷ lệ che phủ rừng đạt 58% (xếp thứ 08/63 tỉnh, thành); nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt mưa nhiều hệ thống sông ngòi khá dày đặc; là một trong những tỉnh trực tiếp chịu ảnh hưởng lớn bởi thiên tai và tác động do biến đổi khí hậu toàn cầu, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt, khô hạn kéo dài, bão và áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn và lụt ở nhiều địa phương ảnh hưởng đến sản xuất, lao động và đời sống của người dân, doanh nghiệp.

Từ khi Nghị quyết số 08-NQ/TU được ban hành đến nay, nhận thức, ý thức của người dân về công tác bảo vệ môi trường được nâng lên, chất lượng môi trường sống của người dân được cải thiện, hạ tầng cấp nước sạch và nước sinh hoạt được đảm bảo. Hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu công nghiệp, khu vực đô thị loại IV trở lên và các cơ sở y tế, hạ tầng xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm được quan tâm đầu tư xây dựng.

Tập trung khoanh vùng, lập dự án xử lý để khắc phục ô nhiễm tại các khu vực đất bị tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật; thu gom xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật; giảm dần số cơ sở ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thu hút, khuyến khích và lựa chọn các nhà đầu tư, các loại hình sản xuất có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.

 {keywords}

Nhiều phong trào toàn dân bảo vệ môi trường đã được đẩy mạnh tại Nghệ An (Ảnh minh họa, nguồn Internet)

Tuy nhiên vẫn còn những bất cập như: Việc vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và rác thải nhựa: Bãi rác chưa đảm bảo về khoảng cách; chủ yếu sử dụng công nghệ chôn lấp lạc hậu, quá tải; còn nhiều bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác thu gom, quản lý và xử lý chất thải còn thiếu, việc triển khai thực hiện các dự án, nhà máy xử lý rác còn chậm.

Trên cơ sở thực tiễn và căn cứ những quy định mới tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành Nghị quyết mới để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo vệ môi trường.

Tăng cường tuyên tuyền phổ biến đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn những quy định mới của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ môi trường thông qua các phong trào đã phát huy hiệu quả (Ngày chủ nhật xanh, các mô hình về tiết kiệm sinh thái, xử lý chất thải, cải tạo cảnh quan...). Tăng cường sự giám sát của cộng đồng dân cư và khuyến khích, động viên các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Sớm xử lý tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại các bãi rác thải, khu xử lý rác thải trên đại bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm túc và đúng các quy định, quy chuẩn của các khu công nghiệp, cụm công nghiêp, làng nghề để khuyến khích phát triển và hạn chế làm ảnh hưởng đến môi trường.

Quy hoạch xây dựng các khu xử lý chất thải và kêu gọi các nhà đầu tư triển khai các dự án có công nghệ xanh, thân thiện với môi trường. Ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp các nhà đầu tư vào địa bàn nhưng phải đảm bảo đúng quy định, đúng luật; những dự án, công trình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thì kiên quyết không cho triển khai.

Tăng cường công tác xã hội hóa, thu hút đầu tư trong xây dựng hạ tầng cấp nước, xử lý rác thải tại các địa phương. Xây dựng lộ trình thực hiện và nguồn lực tài chính để triển khai thực hiện các công trình bảo vệ môi trường tại làng nghề, cụm công nghiệp, xử lý ô nhiễm triệt để tại các bãi rác.

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định khi cấp phép các dự án. Chỉ cấp phép cho cơ sở hoạt động chính thức khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, vận hành thử nghiệm đạt quy chuẩn môi trường được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của các cơ quan chức năng. Đồng thời, thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường.

Điệp Lưu

Nghệ An: Tiếp tục thí điểm đề án đô thị thông minh

Nghệ An: Tiếp tục thí điểm đề án đô thị thông minh

Tiếp tục triển khai Đề án thí điểm xây dựng Đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nghệ An trong thời gian tới.