Nhằm hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Nghệ An tổ chương trình nghệ thuật 'Vang mãi bài ca kết đoàn'.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số: 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

W-doan-ket-1-1.jpg
Tiết mục văn nghệ được biểu diễn ở trước khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Điền Công

Các tiết mục biểu diễn tiếp tục khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vị trí, vai trò của MTTQ về đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Ngoài ra, chương trình cũng giới thiệu, quảng bá hình ảnh đặc sắc về văn hóa các dân tộc, các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng, miền trên địa bàn 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa theo bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 địa phương này. 

Từ đây, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Mỗi xã một sản phẩm OCOP”.

Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An còn tổ chức chương trình lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc tỉnh Nghệ An”, với sự tham gia khoảng 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân đến từ Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An, đoàn nghệ thuật 2 tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh và đoàn nghệ thuật quần chúng các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, hội dân vũ các phường của TP. Vinh.

W-doan-ket-6-1.jpg
Có khoảng 1.000 diễn viên, nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ 3 tỉnh thành Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hoá trong đêm hội. Ảnh: Điền Công

Khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh phát biểu, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành nhiều tình cảm và sự quan tâm, chăm lo đến mọi tầng lớp nhân dân.

Quan tâm lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết ở mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh của lịch sử, đồng thời tỏ rõ tầm chiến lược tư tưởng đoàn kết của Người. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công” không chỉ là bài học kinh nghiệm mà còn là khẩu hiệu hành động của cả hệ thống chính trị, của mỗi tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. 

W-doan-ket-8-1.jpg
Bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Điền Công

Thực hiện lời dạy của Người, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng ta luôn xác định: Đoàn kết là giá trị cốt lõi, đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

W-daon-ket-2-1.jpg
Màn đánh cồng chiêng trên phố đi bộ thành Vinh. Ảnh: Điền Công
W-doan-ket-7-1.jpg
Tiết mục múa sạp thu hút nhiều người cùng tham gia. Ảnh: Điền Công

Trong suốt những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Biểu tượng của Khối đại đoàn kết dân tộc, đã luôn thể hiện rõ vai trò “cầu nối” tin cậy, gắn kết mối quan hệ “máu thịt” giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thông qua MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo ngày càng được củng cố, tăng cường và phát huy. 

W-doan-ket-5-1.jpg
Trao bằng khen cho 20 cán bộ có thời gian công tác trên 20 năm với nhiều thành tích xuất sắc. Ảnh: Điền Công

Cũng trong đêm hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao tặng bằng khen cho 7 tập thể có nhiều thành tích trong phong trào “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An trao bằng khen cho 20 cán bộ có thời gian công tác 20 năm trở lên, với nhiều cống hiến xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.