Nghệ nhân nhân dân

Cập nhập tin tức Nghệ nhân nhân dân

Lấy ý kiến nhân dân về 671 hồ sơ được đề nghị xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch vừa công bố danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NNND), Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

637 hồ sơ được đề nghị xét tặng Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

Bộ VHTT&DL đang lấy ý kiến danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ II