nghệ sĩ Minh Hải

Cập nhập tin tức nghệ sĩ Minh Hải

Là những nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ 9x và genZ, Thanh Phong và Hà Quỳnh Như rất tâm huyết với dân ca, kịch hát dân tộc, đặc biệt là chủ đề về Bác Hồ.