nghèo vẫn được chơi Overwatch

Cập nhập tin tức nghèo vẫn được chơi Overwatch

Nghèo nhưng vẫn có thể chơi được Overwatch, bạn có tin không?

Một game thủ tâm huyết với Overwatch đã quyết định giúp đỡ những người không có điều kiện mua key hoặc có nhu cầu trải nghiệm trước khi mua.