nghị định 15

Cập nhập tin tức nghị định 15

Giải thoát 13 nỗi khổ cho 1 thanh sôcôla: Cải cách chính là đây

Từ nay, sẽ không còn nỗi khổ 1 thanh sôcôla gánh 13 giấy phép. Nó tạo ra chuyển biến về tư duy, cách thức quản lý. Đặt dấu ấn và thổi luồng gió mới cho cải cách.

Nhạc sĩ chúng tôi đã nghèo tới tận cùng rồi!

Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ phải thốt lên như vậy sau khi đọc thông tư 01/2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn thi hành một số điều trong NĐ 72/2012 và nghị định bổ sung NĐ 15/ 2016 vừa được Bộ này ban hành.